This is an example of a HTML caption with a link.
Bergen Næringsråd
Årskonferansen
– Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom næringslivsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.
MARIT WARNCKE, ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Vi setter agenda for næringspolitikken på Vestlandet.
Transport- og logistikkdagen 2013