This is an example of a HTML caption with a link.
Vi synliggjør våre medlemsbedrifter, våre vitale kompetansemiljøer og vårt lokale næringsliv.
Årskonferansen
Vi representerer 3000 medlemsbedrifter med totalt 100.000 ansatte.
Vestlandskonferansen
Bergensregionens største møteplass – i 2012 arrangerte vi over 150 møter for 15.000 deltakere.
Årskonferansen
Bergen Næringsråd har som visjon at vår region i vest skal være Norges mest attraktive næringsområde.
Visjon
Vi skaper arenaer hvor mennesker kan møtes, bygge nettverk, utvide horisonten og øke sin kompetanse.
Internasjonalt karrieretorg
– Vi autoriserer eksportdokumenter og utsteder internasjonale tolldokumenter.
Tove Olsen
Ekspertteam
– vi har 14 ressursgrupper med 170 medlemmer.
Ressursgruppene
– Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom nærings-
livsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.
Marit Warncke, administrerende direktør
Vi setter agenda for nærings-
politikken på Vestlandet og er nettverksbygger mot Storting, fylkeskommune og kommuner.
Bergen Næringsråd
Bergensregionens største møteplass – i 2012 arrangerte vi over 150 møter for 15.000 deltakere.
Årskonferansen