This is an example of a HTML caption with a link.
Ekspertteam
– vi har 14 ressursgrupper med 170 medlemmer.
Ressursgruppene
Vi representerer 3.000 medlemmer med 100.000 ansatte
Hordaland på børs
– Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom næringslivsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.
MARIT WARNCKE, ADMINISTRERENDE DIREKTØR
– Vi autoriserer eksportdokumenter og utsteder internasjonale tolldokumenter.
Tove Olsen
Vi representerer 3000 medlemmer med 100.000 ansatte
Ressursgruppene
Vi er nettverksbygger mot Storting, fylkeskommune og kommuner.
Samrådsmøte
Sammen med 13 andre utgjør vi Næringsalliansen i Hordaland.
Næringsalliansen
Bergensregionens største møteplass med 100 møter og 15.000 deltakere.
Bergensregionens største møteplass
Visjon: Bergen Næringsråd skal være en pådriver for å gjøre bergensregionen til Norges mest attraktive næringsområde.
Manifestasjon
Vi er nettverksbygger mot Storting, fylkeskommune og kommuner.
Årskonferansen
Bergensregionens største møteplass med 100 møter og 15.000 deltakere.
Møteplassen
Vi setter
agenda for næringspolitikken på Vestlandet.
Transport og logistikkdagen
– INN BERGEN hjelper utenlandsk arbeidskraft med immigrasjonsprosessen og å finne seg til rette i Bergen.
Gunn fossen